Лектори

Георги Димитров
Георги Димитров управляващ съдружник обработка на заплати в Kreston BulMar

Има над 800 професионални публикации и е водил над 150 семинара в сферата на трудовото и осигурителното законодателство. Има значителен опит в пейрола на компании в различни сфери и с многоброен персонал.

Васил Пантев
Васил Пантев управляващ съдружник счетоводни услуги

Бакалавър по Финансово счетоводство. Зад гърба си има професионални публикации и изнесени семинари по счетоводство.

Методи Христов
Методи Христов управляващ съдружник в Kreston BulMar

Бивш старши инспектор по приходите в отдел Ревизии в НАП. През 2015 г. се присъединява към екипа на Kreston BulMar, а от 2016 г. е управляващ съдружник в компанията. През годините има натрупан изключителен опит в данъчното консултиране.

адв. Нина Стоева
адв. Нина Стоева управляващ съдружник правни услуги

Магистър по право от НБУ и член на Софийска адвокатска колегия от 2015 год. Има над десет годишен опит в областта на корпоративното право, процесуален опит в трудово-правни и дружествени казуси.

Николай Иванов
Николай Иванов съдружник счетоводно обслужване в Крестън БулМар

Магистър по счетоводство и контрол и магистър по право. Зад гърба си има десетки професионални публикации и семинари по данъци и счетоводство. През годините има натрупан изключителен опит в данъчното и ТРЗ консултиране.

Доника Маринова
Доника Маринова управляващ съдружник в Kreston BulMar

Част от екипа на Kreston BulMar от 2003 г., а от 2015 г. е управляващ съдружник в направление финансов одит. Има натрупан изключителен опит в счетоводно обслужване, финансов одит на дружества с различни размери и от различни индустрии, одит на европейски проекти, проверки на преобразувания, данъчни и счетоводни консултации.  

Александър Бояджиев
Александър Бояджиев управляващ съдружник счетоводни услуги

От 2016 г. е управляващ съдружник в счетоводната практика на Kreston BulMar. Зад гърба си има десетки професионални публикации и над 20 изнесени семинара по данъци и счетоводство. През годините има натрупан богат счетоводен опит при работа с малки и средни предприятия.

 

Иван Георгиев
Иван Георгиев счетоводител в Kreston BulMar

Бакалавър от ИУ Варна със специалност Финанси и магистър от УНСС със специалност Счетоводство.

адв. Слави Микински
адв. Слави Микински управляващ съдружник правни услуги

Магистър по Право и адвокат от САК. Управляващ съдружник юридически услуги и зам. председател на Крестън БулМар. Експерт по търговско, гражданско, осигурително и данъчно право.

Вера Русинова
Вера Русинова директор на Счетоводна академия Булмар

Магистър по Финансов контрол от УНСС. Директор на Счетоводна академия Булмар и управляващ съдружник в счетоводната практика на Kreston BulMar. Има над 20 професионални публикации и семинари по счетоводство, данъци и международни счетоводни стандарти.

адв. Цветан Терзийски
адв. Цветан Терзийски асистент мениджър правно обслужване в Kreston BulMar

Магистър по Право от ВТУ. Член на Софийска адвокатска колегия. Има многобройни публикации на правна тематика.

Виктория Йотова
Виктория Йотова директор счетоводно обслужване

Бакалавър по Счетоводство и контрол в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Компетенции в областта на ЗДДС и ЗКПО.

Димона Стоянова
Димона Стоянова мениджър счетоводно обслужване

Бакалавър от УНСС, специалност „Бизнес икономика“ и магистър специалност „Одитинг“.

Митко Димов
Митко Димов Асистент мениджър счетоводно обслужване

Бакалавър по счетоводство от УНСС. Асистент мениджър счетоводно обслужване в Крестън Булмар.

Даниъл Славчев
Даниъл Славчев специалист ТРЗ

Част от екипа на Kreston BulMar Обработка на заплати.

Елизабет Петкова
Елизабет Петкова асистент одитор в Kreston BulMar

Магистър по Финансов контрол и външен одит. Асистент одитор в Централен офис на Kreston BulMar.

Мануела Чонкова
Мануела Чонкова асистент одитор в Kreston BulMar

Завършила е „Финанси” и „Счетоводство и контрол”. Има трудов стаж в областта на счетоводството на застрахователни компании. Експерт по счетоводство, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

Екатерина Колева
Екатерина Колева асистент одитор в Kreston BulMar

Асистент одитор в Централен офис на Kreston BulMar.

Гинка Златева
Гинка Златева счетоводител

Гинка Златева е магистър по „Бизнес икономика“ от УНСС. Завършила е и Академия Булмар. Член от екипа на централния офис на Kreston BulМar.

адв. Анелия Батлева
адв. Анелия Батлева юрист

Магистър по „Право” и адвокат, вписан към Софийска адвокатска колегия.