Отзиви

Станислава Павлова
Станислава Павлова

За първи път присъствах на Ваш семинар. Страшно съм доволна и ще продължа да посещавам и следващите. Очарована съм от Пламен Донев - като лектор, както и като личност.

Мариана Киройчева
Мариана Киройчева

Лекторите са много приятни и готови винаги да отговарят на поставените им от нас въпроси, свързани с практиката.

Живка Добрева
Живка Добрева

Доволна съм от разискваните теми и въпроси по време на семинара, както и от лекторите Пламен Донев и Георги Димитров. На семинарите, на които съм присъствала, са били засегнати актуални теми и въпроси от законодателството.

Дарина Драгова
Дарина Драгова

Много ми харесва начинът, по който се поднася материала и най-вече това, че е с практическа насоченост, а не просто преразказ на законите и кодекса. Лекторите са много добри, пазете ги и ги поощрявайте!

Валентина Лозанова
Валентина Лозанова

Макар че съм практикуващ счетоводител, винаги има нещо ново, което научавам във вашите семинари, или поне си опреснявам знанията. Особено ми е полезно това, че могат да се задават въпроси, на които лекторите отговарят компетентно и изчерпателно.

Николина Лазарова
Николина Лазарова

С полудневните семинари на Булмар имам възможност да сверя професионалните си знания и да получа компетентен отговор на въпроси от моята практика. Най- много ми харесва, че се обсъждат конкретни пракитчески казуси.

Адриян Велчев
Адриян Велчев

Семинарите са не само интересни, а просто задължителни. Лекторите поднасят информацията по интересен и разбираем за цялата аудитория начин.

Иванка Тасева

С голям интерес посещавам вашите семинари. Досега винаги съм оставала удовлетворена от получената информация. Лекторите са компетентни по поставените въпроси, въпреки динамично изменящото се законодателство.

Николай Иванов
Николай Иванов

Останах с много добро впечатление от лекотата, с която лекторите представиха тезите си структурирани в кратки, но изчерпателни позиции подкрепени с практически примери от стопанската действителност.

Анна Ангелова

Аз лично научих много нови неща, които вълнуваха и моите колеги, присъстващи там. Обогатих знанията си в по-широк диазпазон, които облекчиха работата ми по-нататък. Бих участвала с голямо удоволствие отново в такива курсове.