Отзиви

Анна Драгнева

С удоволствие посещавам семинарите, които организирате и смятам, че са изключително полезни. Идеята за системни семинари на ниска цена е чудесна.

Силвия Георгиева
Силвия Георгиева

Семинарите на Крестън БулМар, ни предоставят възможност да зададем своите въпроси, които възникват в процеса на нашата работа и обхващане на всички възможни гледни точки.

Валентина Подвързачова

Високо оценявам семинарите, които организирате и съм впечатлена от лектора Пламен Донев. Атмосферата на семинара бе много непринудена, същевременно се обсъждаха важни казуси и сериозни въпроси, които бяха полезни за мен.