Предстоящ семинар

София
15.01.2020
13:30 ч.
30 лв.

Данъци на физически лица – съставяне на ГДД

Александър Бояджиев Данъци на физически лица – съставяне на ГДД
 • Новости в сила от 01.01.2019 г.
 • Данъчно Задължени Лица
 • Източник на дохода
 • Доходи от източник в България
 • Облагаеми и необлагаеми доходи
 • Данъчно третиране и документиране по някой основни видове доходи
 • Данъчни облекчения
 • Деклариране и плащане на данъците по ЗДДФЛ
 • Данъчни облекчения
 • Деклариране и плащане на данъците по ЗДДФЛ

Осигуряване на самоосигуряващи се лица, различни от собственици и управители

Георги Димитров Осигуряване на самоосигуряващи се лица, различни от собственици и управители
 • Видове самоосигуряващи се лица.
 • Начини на осигуряване на самоосигуряващи се лица.
 • Подаване на данни и декларации за осигуряване.
 • Подаване на декларация за самоосигуряване – срокове и място за подаване.
 • Основания за осигуряване на самоосигуряващи се лица.
 • Видове осигуряване на самоосигуряващи се лица – разлики в осигурените рискове.
 • Осигурителни вноски и осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.
 • Срокове за внасяне на осигурителните вноски.
 • Срокове за деклариране на осигурителните вноски.
 • Санкции за некоректно самоосигуряване.

Осигуряване на физически лица – годишно изравняване

Георги Димитров Осигуряване на физически лица – годишно изравняване
 • Кога се извършва окончателното определяне на осигурителния доход?
 • Къде и как се извършва определяне на осигурителния доход на годишна база?
 • Начини на попълване на таблиците.
 • Как и къде се подава справката за определяне на осигурителния доход на годишна база?
 • Срокове за довнасяне на осигурителните вноски на годишна база.
 • Срокове за деклариране на окончателните осигурителните вноски.
Цена за 1 човек 30 лв.

Регистриране за посещение на семинара

20% отстъпка за всеки следващ участник
Цена за плащане:
0.00 лв.