Предстоящ семинар

София
11.02.2020
14:49 ч.
30 лв.

Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6

Николай Иванов Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6
 • Лица задължени да подават декларации 1 и 6.
 • Срок за коригиране на декларации 1 и 6.
 • Ограничения при коригиране на декларации 1 и 6.
 • Чести казуси от практиката и начини за решаването им.
 • Коригиране на декларация образец 1 – коригиране на дни в осигуряване и коригиране на осигурителен доход.
 • Корекция на осигурителен доход в увеличение.
 • Корекция на осигурителен доход в намаление.
 • Възможности за коригиране на декларация 6 при намаление на осигурителния доход и при увеличение на осигурителния доход.
 • Коригиране на декларации 1 и 6 при едновременно подаване на декларациите.
 • Санкции за некоректно съставени и коригирани декларации 1 и 6.

Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък

Васил Пантев Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък
 • Определяне на данъчния финансов резултат.
 • Непризнати счетоводни разходи за данъчни цели.
 • Непризнати счетоводни приходи за данъчни цели.
 • Данъчни приходи не признати за счетоводни цели.
 • Данъчни постоянни разлики – признати и непризнати приходи и разходи.
 • Данъчни временни разлики – разсрочени за признаване приходи и разходи.
 • Други преобразувания при определяне на данъчния финансов резултат.
 • Регулиране на слабата капитализация – регулиране на разходите за лихви.
 • Пренасяне на данъчна загуба.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗКПО.

Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

Доника Маринова Съставяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Финансовите отчети като лицето на компанията – издържани за пред банки, клиенти, доставчици, инвеститори и партньори.
 • Общи принципи и изисквания за съдържанието и изготвянето на годишни финансови отчети.
 • Приложима счетоводна база, съгласно Закона за счетоводството.
 • Какво включва пълният комплект финансови отчети и кои предприятия могат да използват облекчена форма.
 • Форма, структура и съдържание на финансовите отчети.
 • По-важни техники и контроли при съставяне на финансови отчети.
 • Разлика при съставянето е представянето на финансови отчети по международните и националните счетоводни стандарти.
 • Кой има право да съставя финансови отчети.
 • Оповестявания към финансовите отчети.
 • Кои финансови отчети подлежат на независим финансов одит.
 • Кой е задължен да изготвя годишен доклад за дейността към финансовите отчети?
 • Публикуване на финансови отчети.
 • Санкции за не съставяне, некоректно съставяне и не публикуване на годишни финансови отчети.
Цена за 1 човек 30 лв.

Регистриране за посещение на семинара

20% отстъпка за всеки следващ участник
Цена за плащане:
0.00 лв.