Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори

59 мин 203

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Граждански договори – видове и съдържание;
  • Разлика между трудов и граждански договор;
  • Осигурителни вноски и данъци на работещите по ГД;
  • Деклариране и внасяне на осигуровки и данъци на лица работещи по ГД с Декларации обр.1 и 6;
  • Осигурителния доход на работещи по ГД;
  • Санкции
Всички семинари от тази дата
Дискусионен панел Васил Пантев Николай Иванов адв. Цветан Терзийски
продава се само в пакет
Обезценка на активи – счетоводно отчитане и данъчни ефекти
Прекратяване на трудово-правно отношение по инициатива на работодателя адв. Цветан Терзийски
Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори Николай Иванов
Обща цена на избраните: 0 лв.
-25%
Купи всички семинари от тази дата
При пакетно купуване на всички семинари от тази дата, вие ползвате 25% отстъпка спрямо единичната цена
Цена: 15 лв.

Други семинари