Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори

54 мин 235

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Какво представляват гражданските договори?
 • Видове граждански договори;
 • Каква е разликата между трудов и граждански договор?
 • Нормативна уредба;
 • Каква е осигурителната тежест на лицата работещи по граждански договор, сравнено с тази работещи на трудов такъв?
 • Има ли значение за гражданските договори, дали едно лице е местно и чуждестранно?
 • Какво се случва, ако изпълнителят по граждански договор е самоосигуряващо се лице?
 • Какво се случва, ако изпълнителят по граждански договор е пенсионер?
 • Какво се случва, ако изпълнителят по граждански договор е физическо лице?
 • Какво се случва, ако изпълнителят по граждански договор е композитор или лице, което извършва творческа дейност?
 • Какво се случва, ако изпълнителят по граждански договор е жилищен наемодател?
 • Декларация 1 във връзка с гражданските договори;
 • Декларация 6 във връзка с гражданските договори;
 • С какъв документ можете да удостоверите удържания данък?
 • Какъв е осигурителният доход при гражданските договори?
 • Как се доказва осигурителен стаж при граждански договор?
 • Какво трябва да попълним, във връзка с гражданските договори, когато подаваме годишната си декларация?
 • Санкции;
 • Давност на трудовите спорове.
Всички семинари от тази дата
Дискусионен панел Методи Христов адв. Нина Стоева Николай Иванов
Регистрация и дерегистрация по ЗДДС – доброволна, задължителна и принудителна. Методи Христов
Ревизионен процес по ДОПК, права и задължения на данъкоплатците и НАП адв. Нина Стоева
Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори Николай Иванов
Обща цена на избраните: 0 лв.
-25%
Купи всички семинари от тази дата
При пакетно купуване на всички семинари от тази дата, вие ползвате 25% отстъпка спрямо единичната цена
Цена: 15 лв.

Други семинари