Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори

41 мин 207
  • Граждански договори – видове и съдържание;
  • Разлика между трудов и граждански договор;
  • Осигурителни вноски и данъци на работещите по ГД;
  • Деклариране и внасяне на осигуровки и данъци на лица работещи по ГД с Декларации обр.1 и 6;
  • Осигурителния доход на работещи по ГД;
  • Санкции за некоректно отчитане и осигуряване на лица работещи по граждански договор.
Всички семинари от тази дата
Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори Николай Иванов
Задължения на предприятията по мерките срещу изпиране на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой адв. Слави Микински
Сделки със свързани лица - счетоводно отчитане и данъчни ефекти - Част II Васил Пантев
Сделки със свързани лица - счетоводно отчитане и данъчни ефекти - Част I Васил Пантев
Обща цена на избраните: 0 лв.
-25%
Купи всички семинари от тази дата
При пакетно купуване на всички семинари от тази дата, вие ползвате 25% отстъпка спрямо единичната цена
Цена: 15 лв.

Други семинари