Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори - Част I

31 мин 854
  • Граждански договори – видове и съдържание;
  • Разлика между трудов и граждански договор;
  • Осигурителни вноски и данъци на работещите по ГД;
Всички семинари от тази дата
Размер и право за ползване на платен годишен отпуск Зорница Стоянова
МСС 37 - Провизии, условни пасиви и условни активи Васил Пантев
Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори - Част II Иван Георгиев
Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори - Част I Иван Георгиев
Обща цена на избраните: 0 лв.
-25%
Купи всички семинари от тази дата
При пакетно купуване на всички семинари от тази дата, вие ползвате 25% отстъпка спрямо единичната цена
Цена: 15 лв.

Други семинари