Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори - Част II

28 мин 591
  • Деклариране и внасяне на осигуровки и данъци на лица работещи по ГД с Декларации обр.1 и 6;
  • Осигурителния доход на работещи по ГД;
  • Санкции за некоректно отчитане и осигуряване на лица работещи по граждански договор.
Всички семинари от тази дата
Размер и право за ползване на платен годишен отпуск Зорница Стоянова
МСС 37 - Провизии, условни пасиви и условни активи Васил Пантев
Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори - Част II Иван Георгиев
Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори - Част I Иван Георгиев
Обща цена на избраните: 0 лв.
-25%
Купи всички семинари от тази дата
При пакетно купуване на всички семинари от тази дата, вие ползвате 25% отстъпка спрямо единичната цена
Цена: 15 лв.

Други семинари