МСС 37 - Провизии, условни пасиви и условни активи

60 мин 734
  • Целта и причини за възникване на стандарта;
  • Какво представляват провизиите, условните пасиви и условните активи;
  • Кои са критериите и правилата за оценка и признаване на провизиите, условните пасиви и условните активи;
  • По какъв начин се осчетоводяват провизиите;
  • Данъчно третиране на провизиите.
Всички семинари от тази дата
Размер и право за ползване на платен годишен отпуск Зорница Стоянова
МСС 37 - Провизии, условни пасиви и условни активи Васил Пантев
Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори - Част II Иван Георгиев
Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори - Част I Иван Георгиев
Обща цена на избраните: 0 лв.
-25%
Купи всички семинари от тази дата
При пакетно купуване на всички семинари от тази дата, вие ползвате 25% отстъпка спрямо единичната цена
Цена: 15 лв.

Други семинари