Отчитане на материални запаси

31 мин 441

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Цел, обхват и изключения на МСС 2;
 • Какво е материален запас /МЗ/ ?
 • Първоначална оценка на МЗ;
 • Себестойност на МЗ;
 • Себестойност на МЗ при предоставяне на услуги;
 • Способи за оценка на себестойността;
 • Стоки на път;
 • Методи за изписване на себестойността;
 • Обезценка на МЗ;
 • Данъчно третиране на обезценки
 • Брак и липси на МЗ;
 • Данъчно третиране на брак и липси;
 • Изводи от съдебна практика;
 • Оповестявания в ГФО;
 • Разлики между МСС 2 и НСС 2;
 • Санкции
Всички семинари от тази дата
Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията Александър Бояджиев
Право на данъчен кредит по ЗДДС - пълен, частичен, пропорционален, връщане и корекции Митко Димов
Отчитане на материални запаси Димитър Мавродиев
Видове работно време Георги Димитров
Обща цена на избраните: 0 лв.
-25%
Купи всички семинари от тази дата
При пакетно купуване на всички семинари от тази дата, вие ползвате 25% отстъпка спрямо единичната цена
Цена: лв.

Други семинари