Отчитане на провизии, условни задължения и условни активи

60 мин 257

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Пример за признаване на провизия преди приемането на международния счетоводен стандарт 37 Провизии, условни пасиви и условни активи;
 • Какво е провизия?
 • Какви са критериите, за да признаем провизия?
 • Какво е правно задължение?
 • Какво е конструктивно задължение?
 • Как трябва да се оцени една провизия?
 • Кои фактори трябва да се вземат под внимание, когато се прави приблизителна оценка?
 • Пример за провизия;
 • Какви специфични случаи се съдържат в международния счетоводен стандарт 37 Провизии, условни пасиви и условни активи?
 • Счетоводно отчитане на провизията?
 • Данъчно третиране на провизии, според ЗКПО;
 • Какво представлява условният пасив?
 • Какво представлява условният актив?
 • Пример за провизия;
Всички семинари от тази дата
Дискусионен панел Александър Бояджиев Мануела Чонкова адв. Анелия Батлева
продава се само в пакет
Отчитане на провизии, условни задължения и условни активи Александър Бояджиев
Отчитане на материалните запаси Мануела Чонкова
Запор върху трудово възнаграждение адв. Анелия Батлева
Обща цена на избраните: 0 лв.
-25%
Купи всички семинари от тази дата
При пакетно купуване на всички семинари от тази дата, вие ползвате 25% отстъпка спрямо единичната цена
Цена: 15 лв.

Други семинари