Практически аспекти при преминаване от МСС 17 към МСФО 16

17. мин 207

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

Примерни казуси от практиката

Всички семинари от тази дата
Практически аспекти при преминаване от МСС 17 към МСФО 16 Вера Русинова
Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици Виктория Йотова
Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за Болнични и Майчинство Николай Иванов
Обща цена на избраните: 0 лв.
-25%
Купи всички семинари от тази дата
При пакетно купуване на всички семинари от тази дата, вие ползвате 25% отстъпка спрямо единичната цена
Цена: 15 лв.

Други семинари