Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

25 мин 227
  • Право и размер на основен, на удължен и на допълнителен платен годишен отпуск;
  • Други видове платен отпуск;
  • Прекъсване на ползването на платен годишен отпуск;
  • Отлагане на ползването на платен годишен отпуск;
  • Погасяване правото на ползване на ПГО;
  • Уведомяване на служителите за полагащия им се ПГО;
  • Отчитане на ползваните отпуски;
  • Парично компенсиране на платения годишен отпуск;
  • Санкции по Кодекса на труда.
Всички семинари от тази дата
Размер и право за ползване на платен годишен отпуск Зорница Стоянова
МСС 37 - Провизии, условни пасиви и условни активи Васил Пантев
Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори - Част II Иван Георгиев
Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори - Част I Иван Георгиев
Обща цена на избраните: 0 лв.
-25%
Купи всички семинари от тази дата
При пакетно купуване на всички семинари от тази дата, вие ползвате 25% отстъпка спрямо единичната цена
Цена: 15 лв.

Други семинари